ھمزمان با نوروز شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری با رشد 6 درصدی تولید یکبار دیگر درخشید

ھمزمان با نوروز شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری با رشد 6 درصدی تولید یکبار دیگر درخشید …
با ھمت وتلاش شبانه ر‌وزی پرسنل سخت کوش و متعھد شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری در سال جھش تولید، میزان تولید در این شرکت به رشد چشمگیر6درصد رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری:
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری کسب رکورد250ھزارتن تولید انواع‌ محصولات گالوانیزه در اواخرسال 99 به رغم وجود موانع جدی در حوزه فروش و صادرات را نشان از عزم فولاد مردان این شرکت در ایفای نقش آرمانی خود در مقابله با شرایط دشوار تحمیلی از سوی دشمنان این مرز و بوم دانست وبدینوسیله از اراده راسخ کلیه کارکنان خدوم مجموعه ورق خودرو چھارمحال‌‌ و بختیاری در دستیابی به اھداف کلان این مجموعه قدردانی نمود.
وحید میرزایی افزود:
امیدآن داریم تا با تدابیراندیشیده شده در مجموعه مدیریت کلان شرکت و نیز اجرای دقیق آن در واحدھای ستادی و بھره برداری، در سال جدید بتوانیم به ظرفیت اسمی شرکت دست یافته وبا اندیشه رشد شکل گرفته در این مجموعه به آنچه که لیاقت مردمان پاک زیست استان است دست یابیم.
شایان ذکر است از حدود رکورد 250ھزارتن تولیدات این شرکت در سال1399بالغ بر 109ھزارتن به تولید محصولات گالوانیزه خودرویی اختصاص دارد که رشد تولید محصولات گالوانیزه خودرویی رقمی در حدود 236درصد را نسبت به سال1398نشان می دھد.