گشایش بند از دستان ۶ نفر و گره از زندگی ۶ خانواده هم استانی

به همت شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری محقق شد:

گشایش بند از دستان ۶ نفر و گره از زندگی ۶ خانواده هم استانی

در سنتی حسنه و هم زمان با ماه پر خیر و برکت رمضان به همت شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، بند از دستان ۶ نفر و گره از زندگی ۶ خانواده هم استانی گشوده شد…

به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری؛

در مراسمی با حضور مدیرکل دیه و رئیس اداره زندان ها، جمعی از خیرین و نمایندگان شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ۶ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد استان آزاد و امروز به کانون گرم خانواده بازگشتند.

حیدری مدیر کل اداره زندان های استان در این مراسم گفت: حرکت شرکت ورق خودرو بعنوان الگو، حرکتی خداپسندانه و ارزشمند است که فرهنگ “کمک به آزادی” را در بین جامعه و بویژه مجموعه های صنعتی استان ترویج خواهد کرد.

یگانگی رییس روابط عمومی شرکت ورق خودرو در این مراسم با برشمردن اقدامات این مجموعه در قالب مسئولیت های اجتماعی اظهار داشت: از زمان مدیریت جدید مجموعه اتفاقات و حرکات بیشمار در این قالب صورت گرفته که بیانگر دیدگاه خیرخواهانه و بلند جناب دکتر میرزایی است.

رییس دفتر مدیرعامل شرکت ورق خودرو نیز در مراسم گفت: خرسندیم که با تدابیر مدبرانه مدیرعامل شایسته شرکت و بهره مندی از نیات خیراندیش و ارزشمند پرسنل این مجموعه و با تاسی از مکتب عاشورا شاهد اجرای این سنت حسنه هستیم.

فرشید نادریان خود را نماینده مدیریت و تک تک پرسنل این شرکت در این مراسم معرفی و افزود: گشایش بند از دستان ۶ نفر و گره از زندگی ۶ خانواده هم استانی باز شود را به فال نیک گرفته و هیچ منتی بر سر این عزیزان نداشته زیرا که این امر مطمئنا خواست قلبی مدیریت و تک تک همکارانم بوده است.