گسترش کارآفرینی در شهرستان بروجن با همکاری شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و صندوق کارآفرینی امید

تفاهم نامه همکاری مشترک صندوق کارآفرینی امید و شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری امضا شد.

نشست کارگروه اشتغال شهرستان بروجن با حضور مهندس وحیدمیرزایی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و دکتر نوراله زاده مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید تشکیل شد.

ابتدای جلسه دکتر نوالهزاده مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید ضمن بیان خلاصه ای از عملکرد این صندوق افزود:صندوق کارآفرینی امید طی سالهای اخیر به عنوان نهاد توسعه‌ای برای شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های مناطق مختلف کشور اقدام کرده و با انعقاد تفاهم نامه هایی از مزیت های رقابتی موجود در نقاط کمتر برخوردار به منظور افزایش کمیت و کیفیت تولیدات و هدایت تولیدات به سمت بازار محور شدن و توسعه نیروی انسانی آن ها حمایت کرده است.

در ادامه مهندس میرزایی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ضمن ابراز خرسندی از حضور در جلسه ومشارکت شرکت ورق خودرو در امر توسعه اشتغال در شهرستان بروجن ازعزم جدی مدیریت این شرکت درجهت توسعه مسئولیت های اجتماعی این شرکت خبر داد و افزود:امیدواریم که تجربیات صندوق کارآفرینی امید بتواند راهگشا و پشتوانه ارزنده ای برای حرکت در راستای توسعه منطقه و بویژه شهرستان بروجن باشد.درادامه به منظور توسعه همکاری ها در جهت اشتغال زایی و کمک به کسب و کارهای کوچک  تفاهم نامه امضاء گردید.