چتر حمایتی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اینبار از بانوان ورزشکار این استان …

چتر حمایتی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اینبار از بانوان ورزشکار این استان …

تیم فوتبال بانوان استان بواسطه حضور در لیگ برتر کشور زیر چتر حمایتی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ؛
وحید میرزایی بمناسبت راه یافتن تیم فوتبال بانوان این استان به لیگ برتر گفت: بانوان این خطه از ایران زمین نه تنها مایه ی غرور و عزت منطقه بلکه افتخار ملی محسوب می شوند.

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری افزود: محدودیت های امکاناتی و محرومیت های حمایتی این استان نه تنها نتوانسته مردمان غیور و بویژه شیر زنان آن را منزوی کند، بلکه مسبب ایجاد انگیزه اثر بخش برای فتح قله های افتخار شده است.

وی اظهار کرد: این مجموعه بر خود می بالد که از قشری از جامعه حمایت می کند که با پوششی اسلامی نه به عنوان یک محدودیت بلکه بعنوان یک باور و اعتقاد بهره برده و توانسته آنرا مبدل به یک انگیزه درونی کرده تا برای رسیدن به باور خواستن و توانستن، اینگونه شایستگی های خویش را محقق کنند.

وحید میرزایی گفت: بانوان استان چهارمحال و بختیاری بایستی بدانند که تاریخ ساز بوده، هستند و خواهند بود و این مجموعه نیز بر اساس وظیفه اخلاقی حمایت همه جانبه و مستمر خود را از این گنجینه های اجتماعی استان در تمامی عرصه ها، خواهد داشت.

شایان ذکر است شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری پس از راه یافتن تیم فوتبال بانوان استان به لیگ برتر، به عنوان نخستین مجموعه صنعتی در استان حمایت مالی یک میلیارد ریالی از ایشان را صورت داد.