ملاقات مدیرامورشعب بانک تجارت در استان چهارمحال و بختیاری با مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال وبختیاری

ملاقات مدیرامورشعب بانک تجارت در استان چهارمحال و بختیاری با مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال وبختیاری

مدیر امورشعب بانک تجارتبه همراه تنی چند از مدیران این بانک با مهندس میرزایی مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری دیدار و پیرامون توسعه همکاری ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

درآغاز این دیدارمهندس میرزایی مدیرعامل شرکت ورق خودرو به میهمانان خوشامد گفت و ابراز امیدواری کرد تعاملات مثبت و همکاری های سازنده شرکت ورق خودرو با بانک تجارت توسعه یابد.

درادامه مهندس فهیم مدیر امورشعب بانک تجارت در استان چهارمحال و بختیاری ضمن ابراز خرسندی از حضور در شرکت ورق خودرو،حمایت مالی از شرکت های مولد در راستای توسعه صنعت کشور را از برنامه های اساسی و بنیادین مدیریت بانک تجارت عنوان کرد و افزود: بانک تجارت بر این باور است که رونق و جهش تولید بدون حمایت مالی، امکان پذیر نیست.

وی در ادامه افزود:همکاری با مجموعه های موفقانگیزه ای دوچندان را برای برای حمایت هرچه بیشتربخش صنعت ایجاد می کند و بانک تجارت برای حمایت های مالی خو از شرکت ورق خودرو و کارکنان آن آمادگی کامل دارد.