مشارکت کارکنان شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ورق خودرو :

میرزایی مدیر عامل شرکت ورق خودرو مشارکت کارکنان شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری را در تمامی ادوار انتخابات در کشور را مهم و با مشارکت بالا توصیف کرد و گفت: با هماهنگی انجام شده همچون سنوات گذشته، صندوق اخذ رای در محل شرکت ورق خودرو دایر شد تا کارکنان رای خود را در این صندوق بیاندازند و مهر تاییدی بر اهمیت مشارکت پرسنل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در سرنوشت و اقتصاد کشور باشد.