گفتگو مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با ایراسین

🔸سودآوری بیشتر و جلوگیری از خروج ارز از کشور با توسعه محصولات کیفی در گروه فولاد مبارکه و شرکت ورق خودرو

🔹حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری گفت: گروه فولاد مبارکه و در پی آن، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به دنبال تولید محصولات کیفی برای سودآوری بیشتر و جلوگیری از خروج ارز از کشور است؛ موضوعی که اشتغال پایدار در کشور را به دنبال خواهد شد.

🔺لینک ویدیو: https://irasin.ir/xjYR