مجمع عمومی سالیانه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

مجمع عمومی سالیانه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری برگزار شد. مجمع عمومی سالیانه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به ریاست دکتر عباس اکبری محمدی معاون سرمایه گذاری و امور شرکت‌های فولاد مبارکه و باحضور اکثریت سهامداران، اعضای هیات مدیره، حسابرس وبازرس قانونی شرکت برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت ورق‌ خودروچهارمحال و بختیاری: در ابتدای جلسه حمید شجاعی مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ضمن ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع اقدامات و توفیقاتی همچون افزایش۶۶درصدی سود خالص ، رشد ۲۱درصدی فروش محصولات درسال ۱۴۰۱نسبت به سال ۱۴۰۰ و تولید ۲۵۳هزار تن ورق گالوانیزه را حاصل حمایت ها و رهنمودهای هیأت مدیره و تلاش های بی شائبه مدیران و کارکنان شرکت برشمرد و اظهار امیدواری کرد که شرکت ورق خودرو با تداوم برنامه ریزی های دقیق و حمایت های شرکت فولاد مبارکه درسال مهار تورم و رشد تولید بتواند افتخار ات بیشتری کسب نماید. در ادامه گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ارائه و مورد تصویب مجمع قرار گرفت .مجمع موسسه حسابرسی رایمند و همکاران را بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و روزنامه دنیای اقتصاد را بعنوان روزنامه رسمی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب نمودند و همچنین مقرر گردید ۴۵درصد از سود قابل تقسیم بین سهامداران توزیع گردد. درپایان دکتر عباس اکبری محمدی معاون سرمایه گذاری و امور شرکتهای فولاد مبارکه و رئیس مجمع اقدامات صورت گرفته در این شرکت را مثبت ارزیابی نمود و اظهار امیدواری کرد با تلاش هرچه بیشتر شاهد پیشرفت روزافزون این مجموعه باشیم.