شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری موفق به دریافت تقدیرنامه سه ستاره تعالی در بخش ساخت و تولید شد

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری موفق به دریافت تقدیرنامه سه ستاره تعالی در بخش ساخت و تولید شد

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در نوزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی، موفق به دریافت تقدیرنامه سه ستاره تعالی در بخش ساخت و تولید شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ؛
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در حاشیه نوزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی تاکید کرد: کاربرد مدل تعالی سازمانی به منظور شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود در سازمان‌ها بوده و به این ترتیب با برنامه ریزی های انجام پذیرفته بعدی، علاوه بر حفظ و ارتقای نقاط قوت سازمان، برای تقویت و استقرار پروژه های بهبود نیز اقدام به عمل خواهد آمد.
وی این موفقیت را به همه کارکنان شرکت که با تلاش خود زمینه ساز دریافت این تقدیرنامه شدند تبریک گفت و تاکید کرد: هدف از استقرار مدل تعالی سازمانی دریافت امتیاز یا تقدیرنامه یا برگزیده شدن نیست، بلکه مهم آن است که بدانیم در چه حوزه هایی راه صحیح را در پیش گرفته و در چه حوزه هایی باید برنامه‌های بهبود را تعریف و اجرا کنیم.
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری گفت: ارزیابی این شرکت با این شعار کلیدی انجام شد و خوشبختانه موفق به دریافت تقدیرنامه سه ستاره در نوزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی شدیم.