شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری موفق شد برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات تعالی سازمانی خود ثبت نماید

*شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری موفق شد برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات تعالی سازمانی خود ثبت نماید* .

شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری در راستای تلاش واهتمام جهت تبدیل شدن به سازمانی سرآمد و پیشرو ،پس ازطی فرآیند ممیزی موفق شد گواهینامه های ISO14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 10002:2018 ISO 10004:2018 ISO 10015:2019 ازشرکتSGS را تمدید نماید. *به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری* : شرکت ورق خودرو پس از انجام برنامه فشرده ممیزی موفق به تمدید استانداردهای فوق گردید. الزامات خاص این استانداردها بر حوزه های مدیریت سیستم‌های ایمنی و بهداشت شغلی، مدیریت زیست محیطی، سنجش رضایت مشتریان، رسیدگی به شکایات مشتریان و سیستم داخلی مدیریت شایستگی منابع انسانی و کارکنان تأکید دارد. نوید ایزدی مدیر ارشد کارخانه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در جلسه اختتامیه برنامه ممیزی بر حرکت به سمت تعالی و بهبود مستمر فرآیندهای سازمان تاکید نمود و افزود: رشد و توسعه سریع صنایع موجب گردیده که همکاران ما در مجموعه ورق خودرو را ملزم به دریافت وحفظ استانداردهای مهم و اساسی و رعایت دقیق الزامات آنها، به ویژه الزامات زیست محیطی بدانند و رعایت الزامات آنها را رابه صورت جدی همواره سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند. وی ضمن قدردانی از همکاران پرتلاش خود خاطر نشان کرد: نتیجه مثبت این برنامه ارزیابی و دریافت استانداردهای مهم و حیاتی بازتاب حرکت شرکت ورق خودرو بر مدار تعالی گرایی می باشد. سپس بهمن مهراد مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ضمن تبریک این موفقیت بزرگ از رهنمون ها و حمایت های مدیریت ارشد شرکت وهمکاری و تلاش های صادقانه همکاران،قدر دانی نمود.