شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری موفق شد برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات تعالی سازمانی خود ثبت نماید .

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری موفق شد برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات تعالی سازمانی خود ثبت نماید .

شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری در راستای تلاش واهتمام جهت تبدیل شدن به سازمانی سرآمد و پیشرو پس از ۲ روز ممیزی موفق شد گواهینامه های
ISO14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 10002:2018
ISO 10004:2018
ISO 10015:2019
ازشرکتSGS را دریافت نماید.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری :
شرکت ورق خودرو پس از ۲ روز برنامه فشرده ممیزی موفق به دریافت استانداردهای فوق گردید.
الزامات خاص این استانداردها بر حوزه های مدیریت سیستم‌های ایمنی و بهداشت شغلی، مدیریت زیست محیطی، سنجش رضایت مشتریان، رسیدگی به شکایات مشتریان و سیستم داخلی مدیریت شایستگی منابع انسانی و کارکنان تأکید دارد.
حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در جلسه اختتامیه برنامه ممیزی بر حرکت به سمت تعالی و بهبود مستمر فرآیندهای سازمان تاکید نمود و افزود:
رشد و توسعه سریع صنایع موجب گردیده که همکاران ما در مجموعه ورق خودرو ملزم شوند دریافت استانداردهای مهم و اساسی و رعایت الزامات آنها به ویژه الزامات زیست محیطی رابه صورت جدی همواره سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.
وی ضمن قدردانی از همکاران پرتلاش خود خاطر نشان کرد همگی می بایست از بستر جامع و مناسبی که استانداردهای مختلف برای مجموعه های صنعتی مهیا می نمایند بهره بجویند تا بتوانند خود را همسو با الگو های پیشرفته صنعتی جهان سازند و نتیجه مثبت این برنامه ارزیابی و دریافت استانداردهای مهم و حیاتی بازتاب حرکت شرکت ورق خودرو بر مدار تعالی گرایی می باشد.
سپس علی رضایی رئیس واحد تضمین کیفیت شرکت ورق خودرو ضمن تبریک این موفقیت بزرگ از رهنمون ها و حمایت های مدیریت ارشد شرکت قدر دانی نمود.