شرکت ورق خودرو پیشرو درتوسعه مسئولیت های اجتماعی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

شرکت ورق خودرو پیشرو درتوسعه مسئولیت های اجتماعی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری درآستانه ایام نوروز و در راستای حرکت در مسیر پویش مواسات و کمک مومنانه مبلغ ۷۰۰میلیون ریال کمک نقدی جهت مساعدت با محرومین شهرستان بروجن اختصاص داد.به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال وبختیاری: وحیدمیرزایی مدیرعامل این شرکت ضمن اعلام این خبر افزود این سری اقدامات به منظور ترویج فرهنگ انفاق و همدلی انجام می شود و همه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی باید درقبال محیط پیرامون خود احساس وظیفه کنند و رفتارها و حساسیت های اجتماعی مجموعه های صنعتی نسبت به محیط پیرامون خود بخش جدایی ناپذیر و بسیار پر اهمیت ازعملکرد شرکت ها است.