سرمایه گذاری، تبادل فنون و گفتمان فنی تکمیل زنجیره فولاد کشور را تسهیل خواهد نمود…

مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در بازدید از مجتمع صنعتی اسفراین بر لزوم تبادل همکاری های فنی جهت تکمیل زنجیره فولاد کشور و نیز بررسی راهکارهای سرمایه گذاری و ایجاد صنایع پایین دستی در شهرستان اسفراین تأکید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری:
وحید میرزایی مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بهمراه امان اله حسین پور نماینده مردم شهرستان اسفراین از مجتمع صنعتی اسفراین بازدید و َاز نزدیک ضمن بررسی با روند تولید در این مجتمع، به تبادل اطلاعات فنی در جهت بهبود فرآیند در این خصوص پرداخت.

دراین بازدید مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین تحقق این بازدید را یک نقطه عطف برای تعاملات فی مابین دو مجموعه برشمرد و افزود: ابتکار شکل گیری این بازدید از سوی دکتر میرزایی می تواند زمینه ساز مشارکت و همکاری گسترده آتی دو مجموعه شده و دستاوردهای فنی ارزشمندی را به دنبال داشته باشد.

وحید میرزایی مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری نیز با ابراز خرسندی از حضور در مجموع صنعتی اسفراین بیان داشت: هماهنگی های فنی و تبادل تجربیات و نیز سرمایه گذاری اقتصادی در این مجتمع نوید بخش آینده ای در خشان برای شهرستان اسفراین بدنبال خواهد داشت و موجب ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید این مجموعه ی صنعتی خواهد شد.

در ادامه مهندس حسین پور نماینده مردم شهرستان اسفراین در مجلس شورای اسلامی به لزوم تکمیل زنجیره فولاد کشور اشاره نمود و افزود: کارخانه هایی که به دلیل وضعیت ناگوار اقتصادی  ناشی از تحریم های بین المللی تعطیل شده اند می بایست احیا شده و برای انجام این فرآیند کمک و یاری رسانی دیگر مجموعه های بزرگ و پر رونق از جمله شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری لازمه ی این امر بوده و تفکر دور اندیش و نگاه توسعه گرایانه دکتر میرزایی بدون شک می تواند مسبب اتفاقات مهم در عرصه رشد جایگاه دو مجموعه در حوزه صنعت باشد.