روز بسیج مستضعفین گرامی باد.

بسيج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامي است كه پيروانش بر گلدسته های رفيع ان اذان شهادت و رشادت سرداده اند.
امام خمینی«ره»

روز بسیج مستضعفین گرامی باد.
روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری