دیدار مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با معاون سیاسی امنیتی

دیدار مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با معاون سیاسی امنیتی استاندار و رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری آقای مهندس میرزایی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در دیدار با جناب آقای مهندس مردانی معاون سیاسی امنیتی استاندار و جناب آقای دکتر رستمی رییس سازمان صمت استان بر نقش شرکت ورق خودرو در توسعه استانی و مسولیت اجتماعی این شرکت تاکید نمود و اشاره کرد طرحهای توسعه با جدیت دنبال می‌شود و اظهار امیدواری نمود در بحثهای مسولیت اجتماعی که در صدر این امور اشتغال می‌باشد قدم‌های مثبتی برداشته خواهد شد. روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری