دیدار مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با مدیر شعب بانک تجارت چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با هدف همکاری‌های دوجانبه با مدیر شعب بانک تجارت این استان دیدار کرد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ؛
وحید میرزایی با هدف افزایش سطح همکاری‌های دوجانبه با فهیمی مدیر شعب بانک تجارت این استان دیدار و دو طرف بر همکاری های مستمر تاکید کردند.

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با اشاره به پایداری تولیدات این شرکت در شرایط سخت تحریمی اظهار داشت: با وجود  مشکلات تحریم و پیامدهای آن، توانستیم با تکیه بر ظرفیت های داخلی این‌مجموعه و تمرکز بر بازار های داخلی و خارجی این شرکت، رکوردهای مطلوبی در تولید داشته و مطابق برنامه‌ریزی و اهداف مان تولید کنیم.

وحید میرزایی بانک تجارت را بانکی اثرگذار در حمایت از تولید ملی ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با تقویت سطح همکاری‌ این دو مجموعه در راستای اهداف عالیه خویش، شاهد توسعه هر چه بیشتر فعالیت های اقتصادی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بعنوان یک مجموعه صنعتی در استان باشیم.

مدیر شعب بانک تجارت چهارمحال و بختیاری در این دیدار مجموعه ی ورق خودرو را شریک تجاری ویژه ی این بانک دانست و افزود: فولاد یکی از صنایع فعال و تاثیرگذار در استان و کشور بوده و شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بعنوان یک مجموعه فولاد درخشان، جزوه شرکای تجاری ارزشمند این بانک به شمار می‌آید.

فهیمی در ادامه افزود: در مسیر کمک به پایداری تولید و توسعه مجموعه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری از هیچ تلاشی فروگذار نیستیم.