توسعه همکاری ها و تعاملات مالی با شرکت های مولد و پیشرو،برنامه اصلی بانک رفاه کارگران

توسعه همکاری ها و تعاملات مالی با شرکت های مولد و پیشرو،برنامه اصلی بانک رفاه کارگران

مدیر امورشعب بانک رفاه کارگران استان چهارمحال و بختیاری به همراه تنی چند از مدیران این بانک طی نشستی صمیمی با مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری پیرامون توسعه همکاری ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری؛ درآغاز حمید شجاعی مدیر عامل شرکت ورق خودرو ابراز امیدواری نمود تعاملات مثبت وهمکاری های سازنده شرکت ورق خودرو و بانک رفاه کارگران توسعه یابد. درادامه فرهاد گودرزی مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان چهارمحال و بختیاری ضمن ابراز خرسندی از حضور در شرکت ورق خودرو، تعاملات مالی با شرکت های صاحب نام،مولد و تاثیرگذار دراقتصاددر راستای توسعه صنعت و اقتصاد کشور را از برنامه های اساسی و بنیادین مدیریت بانک رفاه کارگران عنوان کرد وافزود:بانک رفاه کارگران براین باوراست که رشد تولید و مهار تورم که درسال جدید ازسوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرارگرفته بدون تعاملات مثبت سیستم بانکی امکان پذیر نیست. وی در ادامه خاطرنشان کرد:همکاری با مجموعه های موفق انگیزه ای دوچندان رابرای توسعه و گسترش همکاری ها ایجاد می کند و بانک رفاه برای توسعه همکاری ها وتعاملات هرچه با شرکت ورق خودرو آمادگی کامل دارد.

فهرست