تاریخچه شرکت

 

تاریخ امضاء قرارداد با کنسرسیومی متشکل از شرکت ایریتکِ ایران و CMI بلژیک : 1384/1/24

تاریخ تنفیذ قرارداد: 1385/4/9

محل تامین نیازهای مالی پروژه:  بانک SG فرانسه ، بانک صادرات استان ، محل منابع عمومی وآورده سهامداران

ظرفیت تولید : 400 هزار تن در سال

صادرات: به کشورهای عراق ، افغانستان ،پاکستان و امارات

میزان اشتغال مستقیم:  400 نفر

میزان اشتغال غیر مستقیم:  4000 نفر

تاریخ افتتاح خط تولید کارخانه به دست ریاست محترم جمهور: 1389/8/24

تاریخچه مدیران شرکت

 

نام مدیر زمان مدیریت تصویر
مهندس حمید شجاعی 1400/08/10 ادامه دارد
دكتر وحيد ميرزائي بافتي 99/09/09 تا 1400/08/10
مهندس اصغر اسماعیلی 93/05/01 تا 99/09/09
مهندس مسعود جوانبخت سامانی از سال 1392 لغایت مرداد 1393
مهندس فریدون حمیدی از سال 1390 لغایت 1391
مهندس حسین مردانی از سال 1384 لغایت 1389
مهندس محمد ابراهیم قدیریان از سال 1380 لغایت 1384