تأکید بر همگرایی دردیدار شهردار و اعضاء شورای شهر سفیددشت با مدیرعامل شرکت

تأکید بر همگرایی دردیدار شهردار و اعضاء شورای شهر سفیددشت با مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

شهردار و اعضاء شورای شهر سفیددشت روز سه شنبه مورخه30/10/1399با جناب آقای مهندس میرزایی مدیر عامل شرکت ورق خودرو دیدار کردند.
دردیدار اعضای شورای شهر اسلامی شهرسفیددشت بامدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری برتحقق همگرایی درحمایت از صنعت و جامعه پیرامون تأکیدشد.
مهندس میرزایی مدیرعامل شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری ضمن اشاره برنقش برجسته شوراهای اسلامی شهر به عنوان نمایندگان حقیقی مردم در پیگیری مطالباتشان افزود:امیدواریم با توسعه همکاری ها و تعامل مثبت وسازنده بتوانیم در جهت عمل به تعهد خود نسبت به اجرای مسئولیت های اجتماعی گام های مثبت برداریم.
وی خاطرنشان کرد:توجه و ارج نهادن به دغدغه های محیط پیرامون یکی از رموز رشد و شکوفایی هر واحد صنعتی است و شرکت ورق خودرو خود را ملزم و متعهد به رشد همه جانبه به خصوص توسعه اشتغال این منطقه می داند.
در این دیدار رئیس شورای شهر سفیددشت ضمن تبریک انتصاب آقای مهندس میرزایی به سمت مدیرعاملی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری حمایت همه جانبه مدیریت جدید این شرکت را از طرح های زیرساختی و توسعه ای شهرسفیددشت خواستارشد و اظهار داشت: رشد و توسعه بخش صنعت و همجواری با شهر سفیددشت بلوغ، توسعه و اشتغال این شهر را در منطقه به دنبال دارد.
وی تزریق نگرش توسعه گرایانه در این شرکت به جهت وجود مدیریت جدید آن را یک گام موثر در تحقق اهداف کلان منطقه توصیف کرد و افزود:وجود این دیدگاه موردپسند جامعه،خود نشان حرکتی مغتنم مثمره ثمردررسیدن به تعاملات صنعت و جامعه خواهد بود.
روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری