برگزاری ھفتمین یادواره شھداء خانواده شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری

برگزاری ھفتمین یادواره شھداء خانواده شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری
ھفتمین یادواره شھدای خانواده شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری روز
دوشنبه مورخه 1399/12/18 باحضور خانواده ھای معظم شھداء و مدیرکل بنیادشھید و امورایثارگران استان ومدیرعامل شرکت ورق خودروچھارمحال و بختیاری برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری:
به منظور تجلیل از مقام شامخ شھدای 8 سال دفاع مقدس ، مدافع حرم وبه ویژه شھدای خانواده شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری و به ھمت پایگاه مقاومت بسیج کارگری امام علی (ع) و روابط عمومی شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری ، ھفتمین آئین بزرگداشت و گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان ،در شرکت ورق خودرو برگزار گردید.
در این مراسم مدیرکل بنیاد شھید و امورایثارگران وجمعی از فرماندھان سپاه شھرستان بروجن به ھمراه خانواده ھای معظم شھدای خانواده شرکت ورق خودرو چھارمحال وبختیاری حضور داشتند.
در ابتدای این مراسم وحیدمیرزایی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چھارمحال وبختیاری به میھمانان خوش آمد گفت و افزود : شھدا و خانواده ھای معظمشان حق بزرگی برگردن کشور و ملت ما دارند و نباید اجازه دھیم رشادت ھا و ایثار این عزیزان به فراموشی سپرده شودو رشادت ھای شھید والامقام حاج
قاسم سلیمانی برای جاری سازی فرھنگ ایثار و شھادت بایدسرلوحه قرار گیرد.
در ادامه نجفی مدیرکل بنیادشھید و امورایثارگران استان چھارمحال و بختیاری ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به جهت برگزاری ھفتمین یادواره شھدا در این شرکت در منقبت مقام شامخ شھداء سخنانی ایراد نمود.
درپایان این مراسم با اھداء لوح تقدیر از خانواده ھای معظم شھداء شاغل در شرکت ورق خودرو تجلیل و قدردانی گردید.