بازدید نوروزی مدیران شرکت ورق خودرو چھارمحال وبختیاری از واحدھای حاضر درشرکت

بازدید نوروزی مدیران شرکت ورق خودرو چھارمحال وبختیاری از واحدھای حاضر درشرکت * به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودروچھارمحال و بختیاری صبح روز یکشنبه 1 فروردین ماه 1400 مشاور ارشد مدیر عامل شرکت ورق خودرو به ھمراه جمعی از مدیران شرکت به نیابت از مدیر عامل این شرکت از واحدهای بھره برداری ، حراست ، اورژانس و ایمنی و بھداشت شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری بازدید نموده وضمن ابلاغ پیام تبریک ایشان به مناسبت حلول سال نو و آغاز سال 1400 ،به کلیه کارکنان‌ حاضر خسته نباشید و خداقوت گفتند. دراین بازدیدنوروزی مھندس عارفی ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی کارکنان شرکت در حوزه ھای مختلف اعم از زندگی شخصی و حوزه کاری اظھار داشت : در سال پیش رو که مزین است به شعار *تولید،پشتیبانی ھا و مانع زدایی ھا ھمه کارکنان شرکت می بایست باتلاش و ھمت مضاعف بکوشیم ھمانند سال گذشته که موفق به ثبت رکورد تولید حدود 250 ھزارتن ‌ شدیم، افتخارات بیشتری در راستای اھداف عالیه برای مجموعه شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری ثبت نماییم و با استفاده از تجارب گذشته خود را توانمندتر ازگذشته سازیم .