بازدید اعضا کمیته پدافند غیرعامل استان چهارمحال و بختیاری ازشرکت ورق خودرو

بازدید اعضا کمیته پدافند غیرعامل استان چهارمحال و بختیاری ازشرکت ورق خودرو

جمعی از اعضای کمیته پدافندغیرعامل استان چهارمحال و بختیاری از شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری بازدید و میزان آمادگی این مجموعه صنعتی در برابر خطرات احتمالی مورد سنجش قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ؛
دکترمحمدی نماینده کمیته پدافند غیر عامل استانداری چهارمحال و بختیاری به همراه جمعی از مسئولین این کمیته از شرکت ورق خودرو بازدید و از زیرساخت ها و تداببر امنیتی اتخاذ شده دراین شرکت بازدید و سپس در نشستی باحضور حمید شجاعی مدیرعامل ، محسن رحیمی مدیرحراست و جمعی از مدیران و اعضای کمیته پدافندغیرعامل ،شرکت نمودند.
درابتدای جلسه حمیدشجاعی ضمن خیرمقدم به میهمانان براین نکته تاکید نمود که مجموعه  اقداماتی که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات است باید با برنامه ریزی دقیق اجرایی شود و مجموعه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری همواره انجام این گونه اقدامات را ضروری می داند و برنامه ریزی برای اجرایی نمودن آنان راسرلوحه امور خود قرار داده است.
سپس دکتر محمدی ضمن ابراز خرسندی از حضور در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ازمجموعه اقدامات این شرکت در حوزه پدافند غیرعامل قدردانی نمود و خاطرنشان کرد: در اولویت قراردادن مباحث و مسایل پدافند غیرعامل در مجموعه های استراتژیک صنعتی همچون شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری بسیار ضروری و مهم است و همانگونه که مشاهده گردید طی سال های اخیر جنبه های مختلف پدافند غیرعامل در این شرکت مورد توجه قرار گرفته است.
وی توجه به مسایل و جنبه های مختلف در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری را برای مصون سازی در مقابل اقدامات دشمن را بسیار ارزنده برشمرد و افزود: کمیته های پدافند غیرعامل شرکت ها می بایست با حضور مسئولین و مدیران مرتبط به صورت منظم،مستمر و موثر برگزار شود و با شناخت ریسک ها در برابر هرگونه هجوم و تهدید احتمالی دشمن برنامه ریزی شود و با پیش بینی های لازم اقدامات پیشگیرانه را به عمل آورند.