امضاءتفاهم نامه همکاری های مشترک شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری شرکت فولاد مبارکه و شرکت ورق خودرو

*هم افزایی و تبادل تجربیات فنی و پژوهشی گامی مثبت برای نیل به اهداف عالیه در شرکت های زیر مجموعه فولاد مبارکه*

تفاهم نامه همکاری های مشترک شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری شرکت فولاد مبارکه و شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری امضا شد. *به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری:*

نشست کارگروه فنی شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه وتیم مدیریتی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری به منظور امضا تفاهم نامه و آغاز همکاری های متقابل روز یکشنبه نهم بهمن ماه تشکیل گردید. درابتدای این جلسه حمید شجاعی مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بر لزوم همکاری، هم اندیشی و هم افزایی پیرامون مباحث دانشی و استفاده تجربیات متقابل برای پیشبرد اهداف گروه فولاد مبارکه تاکید نمود و افزود: همکاری های فناورانه و نوآورانه با تمرکز بر شناسایی چالش ها و ظرفیت ها به منظور همگامی همسو با توسعه تکنولوژی و فناوری روز دنیا امری ضروری و اجتناب ناپذیراست و امیدوارم با فضایی که درنتیجه این همکاری ها ایجاد خواهد شد بتوان موجبات سهولت و تسریع در تأمین نیازهای مجموعه ورق خودرو درحوزه فناوری ایجاد شود. سپس یحیی پالیز دار مدیر عامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه از حضور در شرکت ورق خودرو و علاقمندی این مجموعه برای همکاری در حوزه فناوری ابراز خرسندی نمود و خاطر نشان کرد: مجموعه پشتیبانی توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه درصدد است با ارائه راهکارهای فناورانه و نوآورانه و با تعامل نزدیک با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و نیز با درنظر گرفتن نیازهای شرکت های گروه فولاد مبارکه پاسخگوی نیازهای این مجموعه در حوزه تکنولوژی باشد. در پایان این نشست صمیمی تفاهم آغاز همکاری ها به امضاء طرفین رسید.

روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری