ارزیابی توان عملیاتی همیاران آتش نشان در رزمایش اطفای حریق شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

ارزیابی توان عملیاتی همیاران آتش نشان در رزمایش اطفای حریق شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری رزمایش ارزيابی توان عملیاتی ونمایش اندوخته های داوطلبان همیار واحد آتش نشانی شرکت ورق خودرو روز چهارشنبه ۱۷ خردادماه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری؛ واحد HSE شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به منظور ارتقاءسطح آمادگی پرسنل خود و نیزارزیابی و محک میزان توان عملیاتی همیاران آتش نشان،رزمایش اطفای حریق برگزار نمود. رسول زمانی رئیس واحد HSE این شرکت ضمن اعلام این خبر،هدف از برگزاری این برنامه را بررسی شرایط جدید واحد HSE بعداز بهره مندی از همیاران آتش نشان و ارزيابي و محاسبه توان عملیاتی این واحدتوصیف نمود و افزود: بابرگزاری این رزمایش میزان آموزش هاو دانش تخصصی تیم های داوطلب آتش نشانی و نیز میزان آمادگی کارکنان واحد آتش نشانی رامورد سنجش و ارزيابي قرار دادیم.