آیین تجلیل از مقام پزشک در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری…

آیین تجلیل از مقام پزشک در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری…
در آستانه ولادت ابوعلی سینا حکیم بزرگ ایرانی،طی آیینی از تیم پزشکی مستقر در اورژانس شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تجلیل شد.