آگهی شناسایی منابع تأمین چوب تخته هفت لایه و چهار تراش داخلی و روسی

 

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد جهت تأمین چوب تخته هفت لایه و چهار تراش داخلی و روسی مورد نیاز خود ، تولید کنندگان واجد شرایط را شناسایی نموده و از طریق مناقصه تدارک نماید.

لذا از شرکتهای توانمند که تمایل به همکاری داشته و توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه را دارند دعوت می شود اعلام آمادگی خود را با سوابق کاری به نحوی ارسال نمایند تا در تاریخ 31 خرداد 1400 به آدرس شرکت فولاد مبارکه، 75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان- صندوق پستی 167 واحد خرید مواد مصرفی رسیده باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن : 3975-03152753  تماس حاصل فرمایید.

دورنگار : 3423-0315273