حمید شجاعی مدیرعامل و عضو هیات مدیره جدید شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری شد.

حمید شجاعی مدیرعامل و عضو هیات مدیره جدید شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری شد.

با تصویب هیئت مدیره شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، حمید شجاعی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره جدید این مجموعه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ؛
آیین تکریم و معارفه مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با حضور مهندس طاهری معاونت محترم سرمایه گذاری و امور شرکت های شرکت فولاد مبارکه، اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران اجرایی این مجموعه برگزار شد.

در این آیین آقای حمید شجاعی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره جدید شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری معارفه و از آقای وحید میرزایی بافتی مدیرعامل قبلی آن، تکریم شد.

فهرست