آگهی مزایده عمومی شرکت ورق خودرو

آگهی مزایده عمومی شماره 496/1401/ص

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در نظر دارد اقلام مازاد خود را بر اساس شرح ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند:

  • سرقیچی ورقهای فول هارد حدوداً 1200 تن 2 – سر قیچی ورق های گالـوانیزه حدوداً 700 تن 3- اسپیره های فول هارد حدوداً 185 تن 4 – کلاف های قراضه فول هارد حدوداً 100 تن 5 – کلاف های قراضه گالوانیزه حدوداً 285 تن 6 – تسمه های ضایعاتی حدوداً 23 تن

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل دارند در مزایده های فوق شرکت نمایند دعوت بعمل می آید جهت بازدید و ارزیابی اقلام و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی لغایت ساعت 13روز چهارشنبه مورخ 4/3/1401 در ساعت اداری به دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند.

  • لازم به ذکر است پیشنهاد دهندگان میتوانند حتی برای خرید یک ردیف از اقلام در مزایده شرکت نمایند و هر ردیف برنده جداگانه خواهد داشت.
  • مهلت تحویل و عودت اسناد حداکثر تا پایان ساعت 13روز یکشنبه مورخ 8/3/1401 میباشد .
  • پیشنهاد دهنده می بایست برای ردیف هایی که تمایل به شرکت در مزایده دارد ضمانتنامه بانکی به مبلغی که در اسناد مزایده ذکر شده ( در وجه شرکت ورق خودرو چهار محال و بختیاری ) تهیه و ارائه نماید.

محل بازدید : کیلومتر 33 جاده شهرکرد – بروجن ، منطقه سفید دشت ، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

نشانی دریافت اسناد :

الف : کیلومتر 33 جاده شهرکرد – بروجن ، منطقه سفید دشت ، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری – تلفن های تماس : 70و34263960-038 واحد خرید و تدارکات –  واحد فروش

ب : تهران  – خیابان ولیعصر – بالاتر از مطهری ( تخت طاووس ) – کوچه ناهید – پلاک 55

تلفن های تماس : 77و 88706576-021